Recerca i Desenvolupament

Recerca i Desenvolupament

Fruits de Ponent inverteix en recerca, innovació i desenvolupament. A més, disposa d’un laboratori i un equip tècnic propis.

Col·laboracions amb la Universitat de Lleida (UdL)

  • Conveni per desenvolupar un projecte d’investigació d’un nou producte derivat de la fruita dolça que tingui gran qualitat microbiològica, textural i sensorial. Partner: Tecnologia dels Aliments de l’Escola Superior Agrària de la UdL (27 d’agost de 2003).
  • Conveni per controlar la qualitat de la fabricació de préssec i pera en conserva. La UdL va analitzar el control de proveïdors i de producte final de Fruits de Ponent (28 de juliol de 2005).
  • Conveni per desenvolupar el projecte OPTIDOSA per adaptar el volum d’aigua a la massa foliar de l’arbre. L’objectiu és minimitzar-ne el consum i, en conseqüència, la utilització de productes fitosanitaris. La Universitat de Lleida, l’Institut d’Investigació Agroalimentària de Catalunya i el Parc Científic i Agroalimentari de Lleida participen en el projecte iniciat l’any 2009.

Participació a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA)

Fruits de Ponent és membre del consell d’administració de l’Estació Experimental de Lleida de l’IRTA, l’institut de recerca agroalimentària de la Generalitat de Catalunya.

Accionista de la societat Fruit Futur

Fruits de Ponent és accionista de la societat Fruit Futur, una associació que investiga per obtenir noves varietats de poma, pera, préssec, nectarina, paraguaià i platerines. 

Projecte FRUIT3CAT: "Noves varietats de Fruits resitents a les malalties i d'alta Qualitat organolèptica" (exp. COMRDI16-0036)

Objectiu: l’obtenció de noves varietats de pomera, perera i presseguer resistents a les principals malalties d’alt impacte econòmic a les zones fruiteres de Catalunya, que alhora tinguin alta qualitat i estiguin adaptades a les condicions edafo-climàtiques d’aquestes zones de producció.

Financiació: Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb l’ajut de 75.149,41 €

FEDER

 

Descarrega't la nostra Política de qualitat i Medi Ambient